Trainee Splicer

Preferred Qualiication :

  • Minimum SLC Passed

Required Trainings:
  • Electrician, Electronics, Hardware and Housewiring

Job Description:
  • अप्टिकल फाइबर लाइन निर्माण गर्ने, ग्राहकका लागि इन्टरनेट सेवा स्थापना गर्ने, मर्मत संभार गर्ने ।
  • अप्टिकल फाइबर सन्जाल स्थापना लुप रेसिस्टेन्स गर्ने ।
  • आफ्नो टिमको लाइनम्यान र टेक्निसियनहरुलाई सुपरभाइज गर्ने ।
  • OTDR मेसिन चलाउने र रिपा]र्ट बनाउने .
  •  स्प्लाइसिङ्ग (Splicing) गर्ने .
  •  अप्टिकल फाइबरसँग सम्बन्धित सामाग्रीहररू राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने .

Apply Now